>>

Shopping cart

 x 
Cart empty
 

Currency Selector

Select currency and hit the button

 

Newsletter

 

Follow on Facebook

 
 
 
FREE SHIPPING on all orders over DKK 1500
 
 
 

Terms & conditions/Forretningsbetingelser

DANSK, klik HER

English: Terms and Conditions

The following terms and conditions apply to all orders from Micro Paintings by Maria unless otherwise agreed in writing.

Preparation
The paintings are unique art, signed, hand-painted and hand-assembled by Maria Metzger aka Micro Paintings by Maria.

Work name
All paintings from Micro Paintings by Maria are unique and have a work name and/or number as shown on the invoice.

Copyright
All paintings, designs and assembly are protected by Copyright.

Colors
I have tried to ensure that the colors in the images as close to the actual colors as possible. However, please note that photographs will vary in color depending on your monitor's settings and resolution.

Use
The paintings are mounted on an acrylic/polycarbonate plate intended to be hung on an indoor wall. By purchasing a set of paintings you agree that the set is mounted like in photo number two. Screws for mounting not included. The materials cannot withstand rough handling, please read more about "Care" in the FAQ.

Ordering
Ordering is done by selecting "add to cart" by your chosen item and completing the transaction. you can select your choice of payment method and shipping or pick up at check out.
For pick up, see the "Delivery" section.

Price and payment
Prices include 5% Danish artist VAT, but are excl. shipping and custom cost charged by your local customs authority.
You have the option to pay via bank transfer to Danish Bank reg.
No. 4784 Account No. 9590161 or through Paypal.
Cash payment is possible by personal collection of paintings within 3 days, see the "Delivery" section.
Shipping costs - read more HERE

Delivery
All paintings are sent securely wrapped via Post Denmark within 3 working days after receiving payment, unless otherwise agreed between the buyer and Micro Paintings by Maria.
If you wish to pick-up your paintings you can do so by special arrangement from: Micro Paintings by Maria, Næstrupvej 41, 7700 Thisted. Please contact Maria Metzger by email if you wish to organize something: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail or phone the 97971457.
Orders are considered resolved when the customer has received their paintings from Micro Paintings by Maria.

Responsibility for the paintings
The buyer is responsible for the state of the paintings after delivery is completed.

Complaints
If the paintings have suffered damage in transit please report it immediately to Micro Paintings by Maria. An email containing photo documentation must be sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Returns
Micro Paintings by Maria offer a 14 day return, valid from the day that you receive the paintings. If you regret your purchase, Micro Paintings by Maria must be notified within 14 days of receipt. You are obligated to return the paintings in the same condition as received. If they are not in the same condition and for example smell of tobacco smoke or similar then you will receive a maximum of 50% refund.
You will bear the costs associated with returning the product in a safe and responsible manner.

Any doubts or questions?
If you have any questions, please contact Micro Paintings by Maria at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or by phone on +45 97971457.

 

Dansk: Forretningsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Micro Paintings by Maria medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

Fremstilling

Malerierne er unika kunst, signeret, håndmalet og håndmonteret af Maria Metzger, Micro Paintings by Maria.

 

Værk navn
Alle malerier fra Micro Paintings by Maria er unikke og har et navn og/eller nr. som fremgår af fakturaen.

 

Copyright

Malerierne, designet og monteringen er beskyttet af loven om Copyright.

 

Farver

Jeg har bestræbt mig på at gengive farverne så tæt på det faktiske farver som muligt. Men fotografier vil variere i farve afhængig af din skærms indstillinger og opløsning.

 

Anvendelse

Malerierne er monteret på en akryl/polycarbonat plade beregnet til ophængning på en indendørs væg. Du godkender ved købet, at dine malerier er monteret som på foto nr. to, hvor du ser det færdigmonterede resultat med signatur. Skruer medfølger ikke. Materialet tåler ikke hårdhændet behandling, læs mere under vedligehold i FAQ

 

Bestilling

Bestilling foregår ved at klikke på ”add to chart”, og valg af betalingsform og forsendelse eller afhentning foregår ved check ud.

Vedrørende afhentning, se punktet ”Levering”.

 

Pris og betaling

Priserne indeholder 5% dansk kunstnermoms, men er ekskl. forsendelsesudgifter og eksl. told i andre lande end Danmark.
Du har mulighed for at betale via en bankoverførsel til Danske Bank reg. nr. 4784 konto nr. 9590161 eller betale via Paypal.

Kontant betaling er mulig ved personlig afhentning af malerierne indenfor 3 dage, se punktet ”Levering”.
Forsendelsesudgifter - se mere HER

 

Levering
Alle malerier sendes forsvarligt pakket ind med Post Danmark indenfor 3 hverdage efter modtaget betaling, medmindre andet er aftalt mellem køber og Micro Paintings by Maria.

Hvis du ønsker selv at afhente dine malerier hos Micro Paintings by Maria, Næstrupvej 41, 7700 Thisted, er det muligt efter nærmere aftale med Maria Metzger på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 97971457.

Levering anses for sket, når kunden har modtaget sit/sine maleri/er fra Micro Paintings by Maria.

 

Risikoen for malerierne
Risikoen for malerierne overgår til køber ved levering.

 

Reklamation
Hvis malerierne har lidt transportskade, skal du straks kontakte Micro Paintings by Maria, og fotodokumentation skal sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Fortrydelsesret
Micro Paintings by Maria yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager malerierne. Fortryder du købet, skal Micro Paintings by Maria underrettes herom senest 14 dage efter modtagelsen. Du har pligt til at returnere malerierne i samme stand, som de er modtaget. Returneres de ikke i samme stand og/eller f.eks. lugter af tobaksrøg eller lignende, tilbagebetales højst 50%.

Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen på en sikker og forsvarlig måde.


Tvivlsspørgsmål?
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, bedes du kontakte Micro Paintings by Maria på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på telefon +45 97971457.

 
 
Template by Yagendoo
^